Sorteren wordt eenvoudiger

90%

van alle drankverpakkingen moet in 2022 gerecycleerd worden

Mogen oude lakens in een textielcontainer? Hoort een lege fles schoonmaakproduct in de pmd-zak? Twijfels zorgen ervoor dat mensen vaker voor het restafval kiezen en minder goed sorteren. “Door de sorteerregels duidelijker te maken, willen we nog meer afval recycleren”, zegt Ann De Boeck van de OVAM.    

In 2018 werden de sorteerregels voor textiel uitgebreid. De aanpassing was nodig om burgers meer duidelijkheid te geven over wat er nu wel of niet in een textielcontainer mag. Versleten textiel belandt immers nog al te vaak bij het restafval.

“De afgelopen jaren focusten sommige textielinzamelaars iets te sterk op herbruikbaar textiel. Alleen draagbare kleding in goede staat was welkom. Die omschrijving wilden we uitbreiden”, vertelt Ann De Boeck. “Volgens de nieuwe sorteerregels mogen alle soorten herbruikbaar of recycleerbaar textiel in de kledingcontainer. Dus niet alleen kleding, maar ook lakens, handdoeken, oude teddyberen … Op die manier wordt veel meer textiel gerecycleerd.”

“Door de sorteerregels voor textiel, pmd en gft uit te breiden, daalt de hoeveelheid restafval”

Vleesrestjes

De nieuwe regels voor textiel kregen navolging in nieuwe sorteerregels voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). Die zijn van kracht sinds 1 januari 2019. Het doel is opnieuw een duidelijke sorteerboodschap aanbieden. Ann De Boeck: “Tot vorig jaar mochten heel wat etensresten niet bij het gft: vleesresten, gekookt voedsel, eieren, zuivel … Voor de burger was het niet altijd duidelijk wat in welke vuilnisbak hoorde. Daarom mag nu vrijwel al het keukenafval in de gft-bak. Een paar uitzonderingen moeten nog bij het restafval, zoals mosselschelpen, vloeistoffen en sauzen, beenderen, slachtafval, theezakjes en koffiepads. Die laatste bevatten vaak kunststoffen en mogen daarom niet bij het gft.”

Omdat etensresten vaak dierlijke bijproducten bevatten, moesten alle verwerkingsinstallaties worden aangepast. Dat is in 2018 gebeurd. “Ook de verwerkers hebben intussen hun nieuwe erkenningen gekregen. De nieuwe regels houden meer keukenafval uit het restafval en maken juist sorteren makkelijker.”

Meer plastic

De volgende sorteerboodschap die wordt aangepakt is die voor pmd. Op dit moment is de pmd-zak enkel bestemd voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen. Heel wat plastic verpakkingen, zoals yoghurtpotjes en botervlootjes, mogen niet in de zak en belanden bij het restafval. Om daar een einde aan te maken wil de OVAM straks meer plastic toelaten.

“In sommige gemeenten mogen plastic verpakkingen en voorwerpen al in een aparte zak, maar dat is lang niet overal het geval. Bovendien heeft niet iedereen genoeg ruimte om veel verschillende vuilnisbakken te plaatsen”, zegt Ann De Boeck. “Daarom stellen we de pmd-zakken straks open voor alle plasticverpakkingen. Net als bij het gft vraagt die omschakeling serieuze inspanningen. Alle sorteerinstallaties worden aangepast, zodat verschillende soorten plastic apart gerecycleerd kunnen worden. De nieuwe sorteerregels voor pmd worden in de loop van 2019 en 2020 stapsgewijs in heel Vlaanderen ingevoerd.”

Verpakkingsplan

De aangepaste sorteerregels zijn verankerd in de nieuwe erkenning van Fost Plus. Van 2019 tot 2023 staat Fost Plus opnieuw in voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval in België. Het zal in die periode hogere streefdoelen moeten halen dan voordien. De nieuwe doelstellingen staan in het recente verpakkingsplan, dat de Vlaamse Regering in juli 2018 goedkeurde.

“Het verpakkingsplan zet Vlaanderen verder op weg naar een circulaire economie en schetst concrete doelen om het zwerfvuil te verminderen. Zo moet tegen 2022 minstens 90 procent van alle drankverpakkingen ingezameld en gerecycleerd worden”, weet Ann De Boeck. “Ook de uitrol van de nieuwe pmd-inzameling is in het plan opgenomen. Hoe snel dat zal lukken, zal afhangen van de snelheid waarmee de sorteerinstallaties worden aangepast. Op 31 december 2020 hopen we overal in Vlaanderen een uitgebreide inzameling van pmd te hebben.”

Zie ook: www.ovam.be/sorteerwijzer en www.fostplus.be