Acties Terug in Omloop

Terug in Omloop slaat een brug tussen onderzoek en concrete ontwikkelingsprojecten om verontreinigde sites een tweede leven te geven. Vijf diverse pilootprojecten dienen als testcases om expertise en ervaring op te doen, en leiden uiteindelijk ook tot effectieve en innovatieve bouwprojecten. In 2021 deelden de projectpartners hun verzamelde kennis via drie webinars:

  • webinar 1 – Terug in Omloop: De kern van de zaak
  • webinar 2 – Terug in Omloop: Loslaten, van verleden en van starre doelen
  • webinar 3 – Terug in Omloop: Loskomen van perceelsgrenzen en unieke bestemmingen

Waardevol gebruik van oude stortplaatsen

In een circulaire economie is ook ruimte een herbruikbaar goed en kunnen we zelfs voor oude stortplaatsen een waardevolle bestemming vinden.

Nieuwe bossen op oude stortplaatsen

De meeste oude stortplaatsen in Vlaanderen vormen geen risico voor hun omgeving. Afhankelijk van de plaatselijke noden kunnen ze dan bijvoorbeeld als nieuw bos ingericht worden. Om precies in kaart te brengen welke stortplaatsen een veilige herbestemming kunnen krijgen, lanceerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een oproep aan lokale besturen. Zij konden op kosten van de OVAM een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren en daarbovenop een subsidie ontvangen om een site te bebossen. Bij nieuwe en lopende onderzoeken op locaties met een mogelijke PFAS-verontreiniging gebeurde er ook een test op de aanwezigheid van PFAS. De OVAM houdt de resultaten van alle bodemonderzoeken bij in een centrale databank die een overzicht geeft van welke locaties geschikt zijn voor welke herbestemmingen.

RAWFILL: praktische gids voor langetermijnbeheer

Na vier jaar samenwerking tussen vier landen en acht projectpartners is het Noordwest-Europa Interreg-project RAWFILL in 2021 afgerond. De projectpartners ontwikkelden verschillende tools voor het beheer van oude stortplaatsen op lange termijn en binnen een gestandaardiseerd kader: het Enhanced Landfill Inventory Framework. Ze verzamelden daarnaast ook de beschikbare kennis en praktijkervaring in de Landfill Miner Guide. Dat is een praktische gids voor (ontginnings)projecten op stortplaatsen, van verkennend onderzoek over valorisatie tot de restauratie achteraf.