Ruim 6 miljoen euro voor circulaire projecten in 2018

15%

meer projectvoorstellen dan in 2017

De circulaire economie is een van de transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering. Vanuit de OVAM wil Vlaanderen Circulair die omslag aanwakkeren. Dat gebeurt onder meer met projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire-economieprojecten te ondersteunen. In 2018 lanceerde Vlaanderen Circulair twee open calls: ‘Circulaire stad en ondernemen’ en ‘Circulair aankopen’. In de loop van het jaar kregen 72 projecten subsidies toegekend.

Circulaire stad en ondernemen

De subsidies van de call ‘Circulaire stad en ondernemen’ zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, organisaties en burgers. De call focust op twee soorten projecten:

  • Circulaire stad: we willen efficiënter omgaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel. Dat wordt mogelijk gemaakt door kringlopen slim te sluiten en de circulaire economie te verankeren in het denken en doen van lokale besturen, organisaties, ondernemers en burgers.
  • Circulair ondernemen: nieuwe technologieën, tools of businessmodellen voor de circulaire economie worden uitgeprobeerd in de realiteit, bij voorkeur in samenwerking met meerdere ketenpartners.

Projectvoorstellen die uitgaan van een samenwerking tussen ketenpartners hebben een streepje voor. Vlaanderen Circulair financiert tot 80 procent van een project, met een maximum van 100 000 euro. In 2018 kregen 68 projecten subsidies toegekend, samen goed voor 6,11 miljoen euro.

Uitleensysteem voor babyspullen

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die jonge ouders slechts kort nodig hebben: een reiswiegje, een babybadje, een borstvoedingskussen … Met de subsidies van de call ‘Circulaire stad en ondernemen’ kan het concept over heel Vlaanderen worden uitgerold via de Huizen van het Kind. Die aanpak moet ouders vertrouwd maken met het concept. Een Huis van het Kind dat het project ondersteunt, kan rekenen op een opstartpakket met concrete tips en een draaiboek over het openhouden van een Babytheek. In de loop van het project wordt dat pakket meermaals bijgestuurd, op basis van de praktijkervaringen van de eerste Babytheken.
www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/babytheek

Toekomstgericht bouwsysteem

De milieuvoordelen van circulair en stedelijk bouwen zijn al meermaals aangetoond. Labland wil nu een stap verder gaan en aantonen dat circulair en veranderingsgericht bouwen ook de leefbaarheid van een woning ten goede komt. Een functioneel woningmodel en een bouwsysteem met aanpasbare, circulaire bouwelementen moeten ervoor zorgen dat woningen vlot aan verschillende noden en functies kunnen worden aangepast. Het project omvat onder meer de bouw van een demowoning en het creëren van een Open Source Bouwsysteem van coöperatief beheerde, circulaire bouwelementen.
www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/osbs

Circulair aankopen

De subsidies van de call ‘Circulair aankopen’ zijn bestemd voor wie zich heeft ingeschreven als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen. De call focust op:

  • projecten die als experimenteel, demonstratie- en disseminatieproject kunnen dienen op het vlak van circulair aankopen. De projecten moeten beantwoorden aan de definitie en doelstellingen van circulair aankopen zoals omschreven in de Green Deal.

Meerdere partners van de Green Deal mogen samenwerken aan één project. Vlaanderen Circulair financiert tot 50 procent van een project, met een maximum van 20 000 euro. In 2018 kregen vier projecten subsidies toegekend, goed voor ruim 65 000 euro.

Duurzame modeontwerpers werken samen

Het traditionele retailmodel voor kleding steunt op lage productieprijzen, massaproductie en wegwerp na gebruik. Enkele Antwerpse mode-ondernemers slaan nu de handen in elkaar om de circulaire mode een duwtje in de rug te geven. Via de oprichting van Close Buy, een coöperatieve vennootschap, willen ze meer gaan samenwerken om zo schaalvoordelen te creëren. De coöperatie zal onder meer groepsaankopen van duurzame grondstoffen organiseren, expertise verspreiden onder de leden en zelf instaan voor de kledingverkoop in een gedeelde fysieke winkel. De eerste Close Buy-coöperatie wordt in Antwerpen opgestart, nadien kan het model ook in andere steden worden verspreid.
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/cvba-close-buy