Massale interesse van bedrijven voor call circulaire economie

63

ondernemingen brengen circulaire economie in de praktijk

In de zomer van 2017 lanceerde Vlaanderen Circulair, het Vlaamse knooppunt voor de circulaire economie, een oproep om circulaire economieprojecten in te dienen. Maar liefst 136 organisaties gingen daarop in. De circulaire economie krijgt duidelijk voet aan de grond in Vlaanderen.

Vlaanderen Circulair lanceerde twee projectoproepen: een call voor projecten in het kader van de Green Deal Circulair Aankopen, en een call voor projecten rond de Circulaire Stad of rond Circulair Ondernemen. “De stormloop op die twee oproepen hadden we niet zien aankomen”, vertelt Brigitte Mouligneau, die bij Vlaanderen Circulair de coördinatie en het projectmanagement van de call op zich neemt.

63 projecten goedgekeurd

In totaal kreeg Vlaanderen Circulair 136 projectvoorstellen binnen, ingediend door een brede waaier van organisaties, bedrijven, steden en gemeenten en burgers. De call rond circulair aankopen werd 21 keer beantwoord, die rond circulair ondernemen of de circulaire stad 115 keer. Vlaanderen Circulair verwachtte dat een veelheid van de voorstellen recyclage als thema zou hebben, maar het aanbod bleek heel divers: van materialen en voedselverlies, over ruimte en biomassa, tot bouw en waterkringlopen. “Het enige waar we een beetje op onze honger bleven, zijn vernieuwende projecten rond repair en refurbish, het herstellen en opknappen van gebruiksgoederen. Daar zit nog veel potentieel”, aldus Brigitte Mouligneau.
Door de ingediende projecten rond circulair aankopen en circulair ondernemen liep één rode draad: op een slimme manier de verspilling van waarde en grondstoffen tegengaan. Respectievelijk 11 en 52 van die projecten kregen groen licht. Brigitte Mouligneau: “Sommige projectvoorstellen bleken nog te embryonaal of te experimenteel. Die verwijzen we door naar het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Wij wilden namelijk echte demonstratieprojecten met een maatschappelijke, praktische toepassing, geen zuiver technologische of conceptuele innovatie.”

“Het enige waar we een beetje op onze honger bleven, zijn vernieuwende projecten rond repair en refurbish, het herstellen en opknappen van gebruiksgoederen.”

Grote en kleine spelers

De projectoproep bleek een goeie mix van vaste waarden en jonge starters aan te spreken. Brigitte Mouligneau: “Beiden zijn interessant: grote bedrijven omdat ze dankzij hun schaal een grote impact kunnen hebben. Kleine spelers omdat de realisatie van hun project anderen kan inspireren en motiveren. Of omdat hun concept opgeschaald kan worden.”
De subsidiecall bracht enkele ongewone partnerschappen voort, met soms wel tien partners uit alle schakels van de keten. Brigitte Mouligneau: “Het kantelen van een lineair naar een circulair model heeft op alle spelers in de keten een enorme impact: ontwerpers, producenten, distributeurs, transporteurs, consumenten, de overheid, afvalverwerkers enzovoort. Om circulaire projecten te verankeren, is het daarom cruciaal dat alle partners betrokken zijn.”

Zie ook:
http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen