Samen maken we morgen mooier


Jaarverslag 2018

Vlaamse overheid wil asbest sneller verwijderen

Asbest werd decennialang gebruikt in bouw- en materiaaltoepassingen. Bijna 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen kunnen nog asbest bevatten. Omdat asbestmaterialen met de jaren minder veilig worden, keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 een versneld afbouwbeleid goed.

Lees meer

Mooimakers-coach helpt De Haan in strijd tegen zwerfvuil

Een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid staat in heel wat gemeenten hoog op de agenda. Via coachingtrajecten wil Mooimakers de lokale besturen daarbij ondersteunen. De Haan was een van de eerste gemeenten die een traject aanvroegen: “We pakken het zwerfvuilprobleem nu meer geïntegreerd aan.”

Lees meer

15 jaar sanering Umicore-sites: “Voorbeeld van goede samenwerking”

Wat hebben Hoboken, Olen, Overpelt en Balen met elkaar gemeen? De bodem van de vier gemeenten raakte lang geleden vervuild door activiteiten van Union Minière, vandaag materiaaltechnologiegroep Umicore. Om die vervuiling aan te pakken konden inwoners de afgelopen vijftien jaar rekenen op steun van de OVAM, de Vlaamse overheid, Umicore en Nyrstar.

Lees meer

Bodemonderzoeken zitten in de lift

De beschikbare ruimte in Vlaanderen is krap, en we moeten er respectvol mee omgaan. Een gezonde bodem is daarbij een basisvereiste. Daarom wil de Vlaamse overheid tegen 2036 alle gronden met een historische verontreiniging in kaart brengen en de sanering ervan opstarten. Een gericht activeringsbeleid spoort eigenaars sinds 2017 aan om hun gronden te laten onderzoeken.

Lees meer

Hoeveelheid huishoudelijk afval blijft afnemen

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. De Vlaming produceerde in 2017 maar liefst 18,6 kg minder afval dan het jaar voordien. Een kwart van die daling is toe te schrijven aan het restafval. De OVAM verzamelde alle cijfers in het rapport Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2017: “We verwachten dat de dalende trend ook de komende jaren zal aanhouden.”

Lees meer

In Antwerpen krijgt vervuilde Fierenssite een gezonde make-over

In de Antwerpse Sint-Andrieswijk renoveert gemeentebedrijf AG VESPA de modernistische Fierensblokken tot een duurzaam en betaalbaar woonproject. Daarin speelt ook de OVAM een rol, want de appartementen uit de eerste helft van de twintigste eeuw werden gebouwd op de restanten van een oude gasfabriek. “Dergelijke sites kampen met diepe verontreinigingen in het midden van de stad en moeten worden gesaneerd”, stelt projectleider Anke Van Noyen van de OVAM.

Lees meer

Ruim 6 miljoen euro voor circulaire projecten in 2018

De circulaire economie is een van de transitieprioriteiten van de Vlaamse Regering. Vanuit de OVAM wil Vlaanderen Circulair die omslag aanwakkeren. Dat gebeurt onder meer met projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire-economieprojecten te ondersteunen. In 2018 lanceerde Vlaanderen Circulair twee open calls: ‘Circulaire stad en ondernemen’ en ‘Circulair aankopen’. In de loop van het jaar kregen 72 projecten subsidies toegekend.

Lees meer

Hoe TOTEM de milieu-impact van de bouwsector verlaagt

Sinds februari 2018 maakt de onlinetool TOTEM architecten, aannemers en projectontwikkelaars bewust van de milieu-impact van hun ontwerpen. “Met TOTEM kun je makkelijk creatieve oplossingen zoeken om een gebouw duurzamer te maken”, zegt architecte Florence Pierard.

Lees meer

Cirkeltips inspireren bedrijven om beter te sorteren

De OVAM toont bedrijven de weg naar circulair ondernemen. Dat doet ze onder meer via de campagne ‘Ik sorteer’ en via Cirkeltips, een onlinetool die bedrijven helpt om een duurzamer materialenbeheer te ontwikkelen. Beide initiatieven zijn een succes: zo mocht de Cirkeltips-website sinds april 2018 al meer dan 5700 unieke bezoekers verwelkomen.

Lees meer

Nieuwe kansen voor luierrecyclage

Wegwerpluiers zijn al decennialang een succes. Gebruikers vinden ze praktisch, hygiënisch en comfortabel. Samen met incontinentieluiers voor ouderen vormen ze echter ook een groeiende afvalberg. Luiers bestaan immers uit nieuwe, hoogwaardige grondstoffen waar nog geen circulaire mogelijkheden voor bestaan. Eerdere pogingen om luiers te recycleren draaiden op niets uit, maar daar brengt een nieuwe aanpak straks misschien verandering in.

Lees meer

Sorteren wordt eenvoudiger

Mogen oude lakens in een textielcontainer? Hoort een lege fles schoonmaakproduct in de pmd-zak? Twijfels zorgen ervoor dat mensen vaker voor het restafval kiezen en minder goed sorteren. “Door de sorteerregels duidelijker te maken, willen we nog meer afval recycleren”, zegt Ann De Boeck van de OVAM.

Lees meer

OVAM verankert MVO in haar werking

Sinds 1994 werkt de OVAM aan haar interne milieuzorg. Die aanpak werd in 2017 uitgebreid naar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). In 2018 kreeg MVO een structurele plaats bij de OVAM: “Met een officiële beleidsverklaring verenigen wij onze MVO-visie met onze dagelijkse werking. Dit jaar start er ook een halftijdse MVO-coördinator op onze werkvloer om de transitie te begeleiden.”

Lees meer

OVAM in 2018: de cijfers

Hoeveel medewerkers telt de OVAM? Hoe ziet het nieuwe organogram van de OVAM eruit? En hoe beheerde de organisatie haar budget en processen?

Lees meer