Ons verhaal

De OVAM zorgt ervoor dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid daarrond, bewaken de implementatie van de wetgeving en geven op die manier mee uitvoering aan het Europese beleid in het kader van de Europese Green Deal.

Hoe deden we dat in 2021?

Onze prestaties

Afgeleverde bodemattesten, adviezen voor milieuvergunningen, antwoorden op vragen van burgers en bedrijven, onze eigen MVO-activiteiten … We vinden het belangrijk om onze stakeholders op een transparante manier te informeren over onze processen. Bekijk hier onze prestaties.

Jaarrekening

Bekijk hier onze jaarrekening en ons organigram.